Fallskyddsutbildning Stockholm

Arbeta säkert med en bra fallskyddsutbildning i ryggen

Fallolyckor är tyvärr mycket vanligt och den mest förekommande dödsorsaken inom byggbranschen. En av tre olyckor på en byggarbetsplats är en fallolycka. Många olyckor kan undvikas genom utbildning, planering och bra utrustning.

Hos oss kan man genomgå en endagskurs som ger en bra grund för arbete på hög höjd. I den ingår både teoretiska och praktiska element. Vi går igenom skyddsutrustning och hur den ska användas på ett korrekt sätt. Kursen avslutas med ett praktiskt prov. Klarar man kursen får man ett personligt certifikat för fallskydd som täcker in Arbetsmiljöverkets föreskrifter och omfattande krav. 

Lämna dina uppgifter i vårt kontaktformulär eller ring oss på 08-689 80 90 för att anmäla kursdeltagare och få information om kommande kurstillfällen. 

Pris per deltagare 1995:- exklusive moms.

(Tid per kurstillfälle: ca 6 timmar)


Utbildning för höghöjdsarbete

De senaste åren har olyckorna på byggarbetsplatser tyvärr ökat. Sverige har idag de farligaste byggarbetsplatserna i Norden. Enligt fackförbundet Byggnads beror detta delvis på att användandet av underleverantörer har ökat vilket gör att man inte har samma kontroll över vilka som rör sig på arbetsplatsen och vad de har för utbildning och erfarenhet. Att inte planera ordentligt för arbetet eller använda säkerhetsutrustning på fel sätt är också en vanlig orsak till att olyckor sker. 

Olyckor på arbetsplatsen är en tragedi, framförallt när de går att förhindra. En olycka påverkar hela bygget men drabbar såklart den som råkar ut för olyckan hårdast. 

När du eller dina anställda utbildar sig för höghöjdsarbete så tar ni ansvar, inte bara för er själva utan för hela byggsektorn. Ju fler som har kunskap om hur man säkert arbetar på tak desto mindre olyckor kommer att ske. Förhoppningsvis leder det i förlängningen till att fallolyckor helt slutar att inträffa. 

taksäkerhet Stockholm

Fallskyddsutbildning med räddning i Stockholm

När någon faller och blir hängande i sin sele gäller det att agera fort oavsett om personen är vid medvetande eller ej. En person som sitter fast i sin sele och är vid medvetande kommer få problem med blodtillförseln efter cirka 10-15 minuter. Det kan i sin tur leda till förgiftning av blodomloppet. Är personen i selen medvetslös kan tillståndet bli livshotande redan efter 3-4 minuter. 

Vår kurs fallskyddsutbildning med räddning innebär att du både får lära dig hur du räddar dig själv när du sitter i en sele och hur du kan hjälpa någon som är nödställd.

Innehåll i fallskyddsutbildningen

  • Under våran endagskurs går vi igenom flera olika punkter. Nedan följer en lista med förklaring. 
  • Teori om arbetsförordningar och lagar med prov
  • Vi går igenom vad Arbetsmiljöverket säger samt andra förordningar och föreskrifter som finns gällande arbete på hög höjd. 
  • Information och genomgång av fallskyddsprodukter
  • Lär dig mer om vilka fallskyddsprodukter som finns att tillgå och hur de vanligtvis används. Vi går igenom dem grundligt så att alla deltagarna blir bekväma med att justera och använda dem.
  • Övning gällande riskbedömning
  • Det är viktigt att se och förstå vilka risker som finns. I det här momentet är det just det vi övar på. 
  • Praktisk övning på lutande tak med prov
  • Alla som deltar i kursen får känna på hur det är att arbeta på ett lutande tak med olika typer av utrustning innan det är dags för prov.
  • Om den teoretiska och praktiska delen blir godkända får den som deltagit i kursen ett certifikat. 

Kontakta oss för att boka plats!

Vad säger arbetsmiljölagen? 

Det är byggherrens och arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker. De ska värna om de som arbetar där. Men det är inte så enkelt att bara en eller två personer har ansvar. Ofta finns det fler på byggarbetsplatsen som har ansvar för just ställningsbyggande eller liknande. 

Vid arbete på en höjd av 2 meter eller högre samt där det finns risk för fall ska arbetsgivare se till att fallskydd finns. Det är också arbetsgivaren ansvar att se till så att personalen utbildas i hur fallskyddsutrustningen används. 

Hör av dig till oss om du eller någon av dina medarbetare vill anmäla sig till vår fallskyddskurs!

Boka plats på vår fallskyddsutbildning!