Vi säkrar ditt tak från olyckor

Trygghet på taket

Vi säkrar ditt tak från olyckor

Trygghet på taket

Tryggare tak – För säkerhets skull

Välkommen till företaget för dig som behöver förbättra taksäkerhet på hus eller fastigheter i Stockholm. Vi kan hjälpa dig att skapa en trygg arbetsmiljö för sotare, snöskottare, takmålare och andra som befinner sig på taket med hjälp av våra stora kunskaper om taksäkerhet. Dessutom kan vi hjälpa dig att skapa en trygg miljö även nere på markplanet – vi skyddar förbipasserande mot ras av snö och is.

Kontakta oss om du behöver hjälp med taksäkerheten för din fastighet! Vi bokar in ett möte eller kommer emd en kostandsfri offert!

Vanligt med skador efter fall från tak

Skador som orsakas av fall från tak är vanligare än man tror. Varje vinter fylls landets akutavdelningar med personer som har dragit på sig frakturer och andra skador i samband med fall från tak. Enligt en studie från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå skadas exempelvis varje år över tusen personer i samband med snöskottning på tak.

Studien visar att den stora merparten av skadorna tillkommer genom att man tappar greppet och faller från taket eller ramlar från en stege som glider ur position.

Även yrkesmän som sotare och professionella snöskottare drabbas av en del fallolyckor, men i dessa fall är ofta säkerhetsmedvetenheten högre. Anlita oss för att förbättra taksäkerheten. Vi installerar rätt utrustning för att säkra taket och skottar för att undvika farliga snöras – vi är firman som kan ge dig en trygg taksäkerhet i Stockholm.

Vi erbjuder kompetent taksäkerhet i Stockholm

För att kunna ta sig runt på taket på ett säkert och tryggt sätt är en väl utbyggd taksäkerhet av största vikt. Vi kan montera alla typer av takskydd på ditt hus och kommer gärna på ett kostnadsfritt besiktningsbesök för att kontrollera hur det ser ut och kan komma med förslag på praktiska och trygga säkerhetslösningar.

Om en husägare eller bostadsrättsförening skriver ett fullserviceavtal med oss kommer vi ut minst en gång om året och kontrollerar att er taksäkerhet är tillräckligt bra och vi kommer dessutom med förslag på eventuella förbättringar. Ni kan även få hjälp med städning av taken inklusive hängrännor, ränndalar och liknande. Vintertid kan vi erbjuda takskottning.

Att gå omkring på ett tak kan vara farligt, det gäller för ett villatak såväl som taket på en större fastighet. Har fastighetsägaren inte sett över sin taksäkerhet är risken för fall och andra olyckor som störst. Därför är det av allra största vikt för alla fastighetsägare att se över taksäkerheten.

taksäkerhet Stockholm

Vi sätter upp säkerhetsanordningar

Det finns vissa anordningar som ett tak måste förses med för att det ska kunna anses vara säkert. En säkerhetssele är förstås alltid A och O vid takarbeten, men det finns många andra säkerhetsanordningar som skapar trygghet för sotaren eller skottaren. Ankarpunkt, glidskydd, olika typer av skyddsräcken och stegar med mera. Här kan du läsa mer om taksäkerhet och olika anordningar som kan behövas.

Ansvaret för taksäkerheten ligger alltid på villa- eller fastighetsägaren. Det är alltså inte de yrkesgrupper som ofta arbetar på hög höjd – exempelvis sotare, målare eller takskottare – som har ansvaret för säkerheten. Husägaren måste förse taket med korrekt säkerhetsutrustning. Om man låter någon arbeta på ett osäkert tak som inte uppfyller kraven kan man åläggas sanktionsavgifter.

Tuffa säkerhetskrav på dagens fastighetsägare

Detta är anledningen till att det idag ställs allt högre krav på fastighetsägare. Man måste helt enkelt ha rätt utrustning och rätt fallskydd. Dessutom kan det vara bra att se över vilka försäkringar som täcker olyckor som uppstår vid bristande taksäkerhet. Men anlitar du oss kommer du inte att behöva bekymra dig över om taksäkerheten lever upp till ställda krav.

Vid sidan om taksäkerhet i Stockholm kan vi bland annat erbjuda takmålning, allmän takservice, plåtslageri och takläggning. Här kan du läsa mer om våra övriga taktjänster.

Takarbete förknippat med risker

Att arbeta på ett tak innebär ett flertal risker. De regler för taksäkerhet som finns i dag är uppsatta för att förebygga olycksfallsrisken för yrkesmän eller privatpersoner som av någon anledning behöver ta sig upp på taket, förflytta sig eller arbeta på taket.

Därför är det av största vikt att ha stadiga och kvalitativa säkerhetsanordningar monterade på taket. Dessutom är det mycket viktigt att se till att taksäkerheten är väl underhållen. På det sättet kan man undvika potentiellt livsfarliga olyckor med fall från tak.

Viktigt att få bort snö från taket

Ett annat återkommande problem när det gäller taksäkerhet, inte minst i vår kalla nord, är snö som finns vintertid på taken. Stora mängder snö och is på taket kan vara en betydande risk för förbipasserande. Enligt ordningslagen är det är du som fastighetsägare som har ansvaret om olyckan skulle vara framme.

Vi kan utföra säker takskottning på alla typer av fastigheter och på det sättet förbättra din taksäkerhet. Knyt ett prisvärt takskottningsavtal med oss! Då kan du känna dig trygg med snösituationen i vinter.

Välkommen att kontakta oss – vi förbättrar din taksäkerhet i Stockholm!

Olyckan är lätt framme – hjälp oss att förbättra din taksäkerhet!