Taksäkerhet Stockholm

Trygghet på taket med Tello | 08-72 88 773

Taksäkerhet

VIKTIGA HJÄLPMEDEL FÖR TAKSÄKERHET

Det finns många hjälpmedel för taksäkerhet. Vi kan hjälpa till att installera och montera utrustningen som gör ditt tak till en säker och trygg plats för sotare, snöskottare och andra som kommer att behöva klättra upp dit.

Här är några viktiga anordningar avsedda att skapa taksäkerhet:

  • Säkerhetssele. Det viktigaste först. Det är alltid av största vikt att inte gå upp på taket utan en säkerhetssele, som man fäster vid något stabilt så att man inte riskerar att falla ned. Gå aldrig upp på ett hustak utan att vara fastspänd med en säkerhetssele.
  • Ankarpunkt. Kan också kallas säkerhetskrok eller livlinefäste. Ska man upp på ett tak så ska man vara fastspänd för att undvika att falla mer. En ankarpunkt fäster man en lina på en lämplig plats, exempelvis skorstenen. En ankarpunkt är en bra grundförutsättning för bra taksäkerhet.
  • Nockräcke. Fungerar ungefär på samma sätt som ankarpunkten, är alltså tänkt som en fästpunkt för en lina. Skillnaden är att med ett nockräcke så finns det ett visst spelrum för förflyttningar i sidled.
  • Glidskydd. Denna säkerhetsprodukt fästs i takets nederdel i höjd med hängrännan, och gör att man på kan vara säker på stegen står kvar och inte glider undan när man ska klättra upp på den.
  • Skyddsräcke. Används som skydd för att man inte ska trampa igenom ytor, samt att man ska ha något att hålla i sig då man öppnar takluckor, fönster och annat när man ska upp på taket.

  • Bärläktssteg. För att man ska kunna komma upp till skorstenen på ett säkert sätt, så ska villatak förses med bärläktssteg. De fungerar ungefär som en trappa med smala steg.
  • Takstege. Är taket väldigt brant och byggnadens fasadhöjd är över 4 meter är det bra att använda en takstege, som hjälper en att komma upp till skorstenen på ett säkert sätt.
  • Gångbrygga. Används för att man på ett säkert sätt ska kunna förflytta sig i sidled på taket. Monteras på ett stadigt sätt på taket.
  • Säkerhetssteg. När man nått fram till skorstenen och vill ha något stabilt att stå på, använder man ett säkerhetssteg. Med ett sådant kan man utan problem fokusera på det man ska utföra på taket utan att behöva oroa sig för att tappa greppet och falla.
  • Snörasskydd. Taksäkerhet handlar självklart inte bara om de personer som arbetar på taket. De som passerar under måste också vara trygga. Mycket snö på taket kan vara riktigt farligt, i synnerhet kan barn och djur råka riktigt illa ut om en snömassa rasar med. Om man monterar ett snörasskydd så stannar den större delen av snömassan kvar på taket och hotar inte förbipasserande. Det är speciellt viktigt att ha ett bra snöskydd över olika entréer, där många personer passerar dagligen.
Låt oss inspektera taksäkerheten innan du inleder ett takarbete.