Taksäkerhet

Viktiga hjälpmedel för taksäkerhet

Det finns många hjälpmedel för taksäkerhet. Vi kan hjälpa till att installera och montera utrustningen som gör ditt tak till en säker och trygg plats för sotare, snöskottare och andra som kommer att behöva klättra upp dit för att utföra inspektioner och underhåll.

Här är några viktiga anordningar avsedda att skapa taksäkerhet:

  • Säkerhetssele. Det viktigaste först. Det är alltid av största vikt att inte gå upp på taket utan en säkerhetssele. Den fäster du vid något stabilt så att du inte riskerar att falla ned. Gå aldrig upp på ett hustak utan att vara fastspänd med en säkerhetssele.
  • Ankarpunkt. Detta kan också kallas säkerhetskrok eller livlinefäste. Ska du upp på ett tak så ska du vara fastspänd för att undvika att falla mer. En ankarpunkt fäster du fast på en lina på en lämplig plats, exempelvis någonstans på skorstenen. En ankarpunkt är en bra grundförutsättning för bra taksäkerhet.
  • Nockräcke. Detta fungerar ungefär på samma sätt som ankarpunkten, och är alltså tänkt som en fästpunkt för en lina. Skillnaden är den att med ett nockräcke finns det ett visst spelrum för förflyttningar i sidled längs takets nock.
  • Glidskydd. Denna säkerhetsprodukt fästs i takets nederdel i höjd med hängrännan, och gör så att du kan vara säker på att stegen står kvar och inte glider undan när du klättrar upp eller ner på den.
  • Skyddsräcke. Detta räcke används som skydd för att du inte ska trampa igenom ytor, och att du ska ha något att hålla i dig i då du öppnar takluckor, fönster och annat uppe på taket.

 

  • Bärläktssteg. För att du ska kunna komma upp till skorstenen på ett säkert sätt, så ska villatak förses med bärläktssteg. De fungerar ungefär som en trappa med smala steg.
  • Takstege. Är taket väldigt brant och byggnadens fasadhöjd är över 4 meter är det bra att använda en takstege, som hjälper en att komma upp till skorstenen på ett säkert sätt.
  • Gångbrygga. Används för att du på ett säkert sätt ska kunna förflytta dig i sidled på taket. Monteras på ett stadigt sätt på taket.
  • Säkerhetssteg. När du har nått fram till skorstenen och vill ha något stabilt att stå på, använder du ett säkerhetssteg. Med ett sådant kan du utan problem fokusera på det du ska utföra på taket utan att behöva oroa dig för att tappa greppet och falla.
  • Snörasskydd. Taksäkerhet handlar självklart inte bara om de personer som arbetar på taket. De som passerar under måste också vara trygga. Mycket snö på taket kan vara riktigt farligt, i synnerhet kan barn och djur råka riktigt illa ut om isig snömassa rasar ned. Om du i stället monterar ett snörasskydd stannar den större delen av den isiga snömassan kvar på taket och hotar inte förbipasserande. Det är speciellt viktigt att ha ett bra snöskydd över entréer under vilka många passerar dagligen.

taksäkerhet Stockholm

Låt oss inspektera taksäkerheten innan du inleder ett takarbete.