Taksäkerhet Stockholm

Trygghet på taket

Tjänster

Övriga taktjänster

Våra duktiga medarbetare behärskar det mesta när det handlar om takservice. Vid sidan om taksäkerhet erbjuder vi öven följande tjänster: 

Snöskydd

Vintertid samlas det ofta stora mängder snö och is på taket. Detta bör åtgärdas, annars kan massorna utgöra en fara för förbipasserande allmänhet och för fastigheten där is och snön har samlats. Enligt lagen är det fastighetsägaren som är skyldig att se till att snö och is skottas bort från taket. Därför bör du säkra ditt tak genom att skotta bort all snö och is. Skriv ett snöskottningsavtal med oss! Vi skottar tak på alla typer av fastigheter, från museer och bostadsrättsfastigheter till småhus. Det ger dig en trygg försäkring mot farliga mängder snö på taket.

Takmålning

Ta hand om ditt tak – det är alltid en bra investering. Ett väl underhållet tak håller längre utan att du behöver lägga om det. Ett säkert tak höjer värdet på huset. Vi utför även takmålningsuppdrag med modern teknik och miljövänliga färger från etablerade varumärken. Vi har genom åren målat allt från gamla hus till moderna bostadsområden. Kontakta oss för mer information om våra takmålningstjänster.

Service och reparationer

Vi tar hand om ditt tak – och förlänger takets hållbarhet. Vi städar bort löv, fågelspillning och annat skräp och förebygger på det sättet fuktskador och andra problem. Vi håller taket rent och kan även täta de eventuella läckor som eventuellt kan uppstå. Vi lagar dessutom rostskador. Om du tecknar ett serviceavtal med oss är ditt tak i goda trygga händer. Dessutom utför vi regelbundna inspektioner.

Takläggning

Vi lägger tak av tegel, plåt och papp - allt utifrån vad som passar bäst till din fastighet och dina önskemål. Vi arbetar givetvis med kvalitetsprodukter och har alla de certifieringar som krävs för att lägga trygga och läckagesäkra tak som håller länge.

Plåtslageri

Inget tak är bättre än dess svagaste länk. Vi ser till att du får de plåtdetaljer som behövs för att ditt tak ska vara komplett skyddat, som exempelvis vindskivor, skorstenshuvar med mera - alltid perfekt anpassade till din byggnad.

 

Olyckan är lätt framme – hjälp oss att förbättra din taksäkerhet!