Taksäkerhet Stockholm

Trygghet på taket med Tello | 08-72 88 773

Tjänster

Övriga taktjänster

Våra duktiga medarbetare behärskar det mesta när det handlar om takservice. Vid sidan om taksäkerhet erbjuder vi öven följande tjänster: 

Snöskydd

Vintertid samlas det ofta stora mängder snö och is på taket. Detta bör åtgärdas, annat kan massorna utgöra en fara för passerande allmänhet och även för egendom. Enligt lagen så är det fastighetsägaren som är skyldig att se till att snö och is skottas bort från taket. Vill du säkra ditt tak genom att skotta bort snö och is. Skriv ett snöskottningsavtal med oss, vi skottar tak på alla typer av fastigheter, från slott till småhus. En trygg försäkring mot farliga mängder snö på taket.

Takmålning

Ta hand om ditt tak – det är alltid en bra investering. Ett väl underhållet tak håller länge utan att man behöver lägga om det och höjer värdet på huset. Vi utför takmålningsuppdrag med modern teknik och miljövänliga färger från etablerade varumärken. Vi har genom åren målat allt från gamla hus till moderna bostadsområden. Kontakta oss för mer information om våra takmålningstjänster.

Service och reparationer

Vi tar hand om ditt tak – och förlänger dess livslängd. Vi städar bort löv, fågelspillning och annat skräp och förebygger på det sättet fuktskador och andra problem. Vi håller taket rent och kan även täta de eventuella läckor som eventuellt kan uppstå. Vi lagar dessutom rostskador. Om du tecknar ett serviceavtal med oss så är ditt tak i goda trygga händer. Vi genomför regelbundna inspektioner.

Olyckan är lätt framme – hjälp oss att förbättra din taksäkerhet!