Tjänster

Övriga taktjänster

Våra duktiga medarbetare behärskar det mesta när det handlar om takservice. Vid sidan om taksäkerhet erbjuder vi öven följande tjänster: 

Snöskydd

Vintertid samlas det ofta stora mängder snö och is på taket. Detta bör åtgärdas, annars kan massorna utgöra en fara för förbipasserande allmänhet och för fastigheten där is och snön har samlats. Enligt lagen är det fastighetsägaren som är skyldig att se till att snö och is skottas bort från taket. Därför bör du säkra ditt tak genom att skotta bort all snö och is. Skriv ett snöskottningsavtal med oss! Vi skottar tak på alla typer av fastigheter, från museer och bostadsrättsfastigheter till småhus. Det ger dig en trygg försäkring mot farliga mängder snö på taket.

Service och reparationer

Vi tar hand om ditt tak – och förlänger takets hållbarhet. Vi städar bort löv, fågelspillning och annat skräp och förebygger på det sättet fuktskador och andra problem. Vi håller taket rent och kan även täta de eventuella läckor som eventuellt kan uppstå. Vi lagar dessutom rostskador. Om du tecknar ett serviceavtal med oss är ditt tak i goda trygga händer. Dessutom utför vi regelbundna inspektioner.

Takläggning

Vi lägger tak av tegel, plåt och papp - allt utifrån vad som passar bäst till din fastighet och dina önskemål. Vi arbetar givetvis med kvalitetsprodukter och har alla de certifieringar som krävs för att lägga trygga och läckagesäkra tak som håller länge.

Utbildning

Hos oss kan man gå flertalet kurser som behandlar säkerhet och höghöjdsarbete. Vi har exempelvis kurs i hur man kör lift och utför HLR. Under vår fallskyddsutbildning får man lära sig hur man riskbedömer arbete på hög höjd samt hur man använder skyddsutrustning på rätt sätt. 

Plåtslageri

Inget tak är bättre än dess svagaste länk. Vi ser till att du får de plåtdetaljer som behövs för att ditt tak ska vara komplett skyddat, som exempelvis vindskivor, skorstenshuvar med mera - alltid perfekt anpassade till din byggnad.

taksäkerhet Stockholm

Olyckan är lätt framme – hjälp oss att förbättra din taksäkerhet!