Takrengöring Stockholm

Takrengöring Stockholm - ta hand om ditt tak

Att göra rent taket är bra om du vill att det ska hålla länge. Tak som har mossa och annan påväxt samlar vatten. Fukten kan sedan tränga in i bjälklaget där den orsakar förödande fuktskador som får träet att ruttna. I vissa fall fryser mossan på vintern vilket gör att pannorna spricker. När mossan sedan tinar blir det vattenläckor i taket som är dyra och besvärliga att åtgärda. Det är bättre att underhålla sitt tak kontinuerligt så man slipper lägga pengar och kraft på dyra reparationer. 

Taket är en investering som behöver ses efter och tas om hand. Det är svårt för en lekman att rengöra och underhålla taket på det sättet som behövs. Vi kan serva ditt tak och göra rent det grundligt. Våra medarbetare har gedigen utbildning i taksäkerhet, är rutinerade och försäkrade. 

Kontakta oss för att begära offert på takrengöring idag!


Rengöring av olika takmaterial

Vi rengör alla olika typer av takmaterial. Hos oss får du hjälp med ditt tak oavsett om det är gjort av plåt, papp, tegel eller betong. Vi är väl medvetna om att olika tak kan behöva olika typer av behandling och rengöring. De som arbetar hos oss är luttrade och kan hjälpa er oavsett taktyp eller takskick.

Vi använder skonsamma metoder och medel som inte förstör takets material och som är snällt mot vår miljö. När vi gjort rent taket så sprutar vi på Grön-Fri som hindrar mossa och alger från att få fäste på taket. Medlet bryts naturligt ner av solens ljus allt eftersom tiden går. 

När vi rengör ditt tak ser vi också över det så att det är helt och inte i behov av annat underhåll. Skulle det behöva lagas eller servas på annat sätt så kan vi även bistå med de tjänsterna om så önskas. 

taksäkerhet Stockholm

Säkerhet vid takrengöring

Vi är mycket noggranna när det kommer till säkerhet. Att arbeta på tak medför en hög risk att råka ut för olyckor. Varje år sker flera fallolyckor i Sverige. Det är hela fyra gånger vanligare att takarbetare råkar ut för fallolyckor än de med andra hantverksyrken.

Många av olyckorna går att undvika genom bra utrustning, utbildning och planering. Vi tar ansvar för våra medarbetare och ser till att de är väl förberedda innan de påbörjar några takarbeten. Det är till och med så att vi utbildar andra företag i taksäkerhet, fallskydd, hjärt- lungräddning och liftanvädning. Du som kund behöver inte känna någon oro för varken ditt tak eller för de som arbetar med det. 

Takrengöring med lift i Stockholm

Alla tak går inte att gå på. Det kan finnas olika anledningar till detta, exempelvis kan det vara pågrund av att plattorna är gamla och sköra. Om taksäkerheten inte går att garantera så beträder vi inte taket. 

Då kan vi istället erbjuda takrengöring med lift. Det är ett bra alternativ och kan i vissa fall hjälpa oss att förbättra taksäkerheten så att det går att gå på taket nästa gång det behöver rengöras. De som arbetar hos oss har den behörighet som krävs för att köra lift.

Rengöring och underhåll av sedumtak

Även sedumtak behöver ses över någon gång per år för att hålla sig fina och fungerande. Vi erbjuder rengöring och underhåll av sedumtak. När vi tar hand om sedumtak så avlägsnar vi ogräs och andra oönskade växter.

Växter med starka rötter kan skada tätskiktet så det är viktigt att de tas bort. Vi kontrollerar avrinningen och tar bort skräp, löv, grus och växter från takbrunn och hängrännor. Är det mycket löv på taket tar vi även bort det och ser till att taket är tillräckligt vattnat. 

Har du ett sedumtak eller annat tak som är i behov av underhåll och rengöring? Kontakta oss via vårt formulär!

Boka in takrengöring!